Uddannelseslæger

Uddannelseslæger

Klinikken deltager i uddannelsen af yngre læger. Der er tale om uddannede læger med forskellig baggrund og anciennitet. Nogle er kommende speciallæger i almen medicin. De arbejder selvstændigt, men under supervision af de faste læger. Uddannelseslægerne vil typisk være tilknyttet klinikken 6-12 måneder ad gangen.

Aktuelt kan du i klinikken møde:

Læge Katrina Carlsen

01.12.20-31.05.21. Klinisk basisuddannelse.

Læge Vilde Waaler Loland

01.04.21-30.09.21. Klinisk basisuddannelse.