Lægerne

Lægerne

Susanne de Blanck

Født 1977
Cand.med. Syddansk Universitet 2007
Speciallæge i almen medicin 2016
Gift og mor til 3

Anja Kastrup Schødt

Født 1974
Cand.med. Københavns Universitet 2005
Speciallæge i almen medicin 2016
Gift og mor til 3

Katrine Ørum

Født 1989
Cand.med. Københavns universitet 2018
Uddannelseslæge: Under uddannelse til speciallæge i almen medicin
Katrine er færdiguddannet læge, og kan varetage alle typer patienter.

Signe Buhl Gram

Født 1991
Cand.med. Københavns universitet 2019
Uddannelseslæge: Er i gang med forløbet "Klinisk basisuddannelse"
Signe er færdiguddannet læge, og kan varetage alle typer patienter.

Medlem af lægeforeningen

Medlem af DSAM, Dansk selskab for Almen medicin.

Medlem af PLO, Praktiserende Lægers Organisation