Personale

Sygeplejersker

Kristin Nielsen

Født 1982
Uddannet sygeplejerske. Har været ansat på forskellige medicinske afdelinger, og har flere års erfaring fra almen praksis.
Har egne konsultationer.

Kristine G. Johansen

Født 1977
Uddannet sygeplejerske. Har bred erfaring fra hospitalsafdelinger, hjemmeplejen samt almen praksis.
Har egne konsultationer.

Lægesekretærer

Lone Rye Frederiksen

Født 1957
Uddannet lægesekretær.
Har mange års erfaring fra almen praksis.

Medlem af lægeforeningen

Medlem af DSAM, Dansk selskab for Almen medicin.

Medlem af PLO, Praktiserende Lægers Organisation